خدمات مرکز

 

 

خدمات مرکز آموزش های تخصصی کوتاه مدت - استان بوشهر

 

 

 

lib

برگزارکننده دوره های تربیت کارشناس

prof

بهره مندی از اساتید و مدرسان برتر

present

ارائه دهنده دوره های آموزشی نیاز محور

 

 

مرکز دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، طراح دوره های تربیت کارشناس می باشد، نکته بارز در مقایسه سیستم آموزش تک دوره ای، ارزش افزوده ای است که بواسطه آموزش مستمر موجب یادگیری دائمی و تربیت کارشناس خبره در زمینه مورد آموزش می گردد.

 

 

مرکز دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، با بهره بردن از اساتیدی که سال ها تجربه ی کار در بدنه صنعت کشور و خارج از کشور را دارند امکان حل و بحث در ارتباط با پروژه های واقعی صنعتی را در کلاس های خود برای فراگیران مهیا کرده است.

 

 

مرکز دوره های آموزشی تخصصی کوتاه مدت در دانشگاه آزاد اسلامی استان بوشهر، با ارائه بسته های آموزشی بر اساس نیاز های آزمایشگاهها، کارگاهها دانشگاهها و سازمان های مختلف فعال در صنعت، آموزش های متعددی را  برای آنها برگزار می نماید.